Salašky 4.10.2020

Všetko najlepšie všetkým Františkom, nech sa Im dobre darí:
Je sviatok patróna ochrancov prírody, ekológov, environmentalistov, sv. Františka z Assisi – chcel, aby sme prírodu chápali ako nádhernú knihu, z ktorej k nám hovorí Boh a odovzdáva nám niečo zo svojej krásy a dobroty. Dnes sme, pri dodržaní ochranných opatrení z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, otvorili 21. zimnoplaveckú sezónu organizovaného plávania v Banskej Bystrici, Zvolene a okolí sezónu Slovenských ľadových medveďov Banská Bystrica-Zvolen. Plávali sme aj na počesť dňa ekológov. Voda už je v kategórii chcladnej – merania: Tony 10°C, Luděk 9,5 °C, Arpi 11,5 °Arp . Vzduch 13 °C. Počet účastníkov v norme, nálada ako vždy nad normu. Už je to teda tu, začíname! Čo dodať. Budeme plávať ďalej aj v týchto zvláštnych kovidových časoch so všetkou zodpovednosťou. Spájajú nás aktivity pre zdravie, ochranu prírody a solidaritu medzi ľuďmi. Všetci chceme byť féroví ako slávni Ferovia. Na ich zdravie, na Vaše aj na naše! nčl. mcML v.l.

NAPÍŠTE NÁM

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?