4. októbra 2020 10:30 Salašky – Otvárame otužileckú sezónu+

4. októbra 2020 10:30 Salašky – Otvárame otužileckú sezónu